Consultatie


Als diëtisten streven wij ernaar om persoonlijk en praktisch te werken. Om onze consultaties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op jouw wensen, vragen wij om steeds een korte reden te vermelden bij het plannen van het intakegesprek.


In een eerste verkennend gesprek trachten wij een beeld te schetsen van jouw verwachtingen en vragen. Verder proberen wij ook je (medische) voorgeschiedenis te achterhalen en analyseren we je huidige voedings- en bewegingspatroon. Tot slot zullen we, afhankelijk van de hulpvraag, een aantal metingen uitvoeren. (vb. gewicht, de middelomtrek,  de Body Mass Index…)


Aan de hand van de verkregen informatie worden individuele aandachtspunten en doelen opgesteld. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen drie tot vijftien sessies noodzakelijk zijn om deze doelen te bereiken.

unsplash_9wb1-SqnFIY

Terugbetaling

Afhankelijk van de mutualiteit waarvan je lid bent, is er een terugbetaling voorzien voor een diëtist. Hiernaast kan je het overzicht terugvinden.


Door onze RIZIV-erkenning krijg je gedeeltelijke terugbetaling na doorverwijzing van je huisarts voor:

  • Diabetes: starttraject / zorgtraject
  • Chronische nierinsufficiëntie
  • Kinderen (6-17j)
unsplash